REKLAMA

REGULAMIN PORTALU DOBRZEMIESZKAJ.PL

Redakcja dobrzemieszkaj.pl | 27 lut 2014 15:50 0

 

1. Portal dobrzemieszkaj.pl. to interaktywne narzędzie adresowane do profesjonalistów, jak i wszystkich poszukujących rozwiązań wykończenia, aranżacji i dekorowania wnętrz czy instalacji urządzeń domowych. Portal ma na celu przekazywanie wiedzy w zakresie urządzania i dekorowania wnętrz mieszkalnych oraz zapewnienie dostępu indywidualnemu użytkownikowi do jak największej ilości zdjęć prezentujących wnętrza mieszkalne oraz prezentowanie aktualnej oferty produktowej w tym zakresie. Umożliwia też kontakt ze specjalistami w tej dziedzinie, takimi jak projektanci wnętrz, styliści, osoby zajmujące się wzornictwem przemysłowym.

2. Właścicielem portalu dobrzemieszkaj pl. jest firma Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-425 przy ul. Cieszyńskiej 3A, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000084741, kapitał zakładowy 220.000 zł, NIP: 542-021-03-91

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dobrzemieszkaj.pl, zwanego dalej Portalem.

4. Korzystając z Portalu akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

OPIS USŁUGI

1. Dla Użytkowników niezarejestrowanych w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie następujące usługi:

• możliwość przeglądania artykułów, prezentacji produktów, porad oraz realizacji i galerii,
• możliwość oceniania zdjęć i artykułów,
• publikowanie komentarzy pod artykułami, galeriami oraz realizacjami.

2. Użytkownicy zarejestrowani mają ponadto dostęp do takich usług, jak:

• publikowanie na Forum zdjęć i treści zamieszczanych samodzielnie przez właścicieli Profilów użytkownika, po uprzednim zarejestrowaniu się,
• publikowanie swoich danych, zdjęć i treści w Profilu użytkownika,
• publikowanie zdjęć i treści oraz tworzenie swoich galerii w Profilu użytkownika,
• publikowanie komentarzy pod artykułami, zdjęciami w galeriach, tworzenie indeksu stron ulubionych,
• zakładanie nowych tematów na Forum,

OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych. Zabronione jest w szczególności:

a) dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w inny sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu

b) rozpowszechnianie treści publikowanych na stronach Portalu. c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części.

2. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z treści Portalu i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.

3. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

4. Zabronione jest używanie Portalu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, w szczególności zabronione jest ingerowanie w zawartość Portalu, naruszanie zabezpieczeń lub destabilizacja jego działania.

PUBLIKATOR SP. Z O.O.

1. Wszelkie prawa do Portalu i stron zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem – są udostępniane na stronach Portalu.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Portalem lub, do których prowadzą linki ze stron Portalu.

4. Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem portalu (bez podania przyczyny), wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem.

5. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia lub oferty w Portalu.

6. Linki zawarte w Portalu nie oznaczają naszej rekomendacji produktów i usług zamieszczonych na stronach, do których się odnoszą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomimo iż wszystkie materiały zamieszczane w Portalu przez osoby trzecie są skanowane programem antywirusowym, Publikator Sp. z o.o. nie może dać gwarancji, że będą one wolne od wirusów lub innych szkodliwych kodów.

2. Ze względu na charakter narzędzia jakim jest internet, Publikator Sp. z o.o nie może zagwarantować stałego i wolnego od błędów dostępu do Portalu.

3. Publikator Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu programów i systemów operacyjnych używanych przez użytkowników portalu , ograniczenia w dostępie internetu lub inne utrudnienia powstałe nie z naszej winy.

4. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości portalu dobrzemieszkaj.pl, oraz o dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

5. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu portalu dobrze mieszkaj.pl. Korzystanie przez Użytkownika z portalu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

6. Wszystkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Portalu należy przesłać na adres: dobrzemieszkaj@publikator.com.pl


REGULAMIN PROFILU


Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Publikator Sp. z o.o. na rzecz użytkowników Profili założonych na portalu internetowym dobrzemieszkaj.pl.

1. Profile użytkownika na portalu dobrzemieszkaj.pl udostępniane są bezpłatnie przez Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-425 przy ul. Cieszyńskiej 3A, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000084741, kapitał zakładowy 220.000 zł, NIP: 542-021-03-91, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.Użytkownikiem Profilu może być osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem pod warunkiem, że zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice lub opiekunowie.

3.Użytkownik uzyskuje możliwość stworzenia Profilu użytkownika na portalu dobrzemieszkaj.pl po zaakceptowaniu zasad ujętych w niniejszym Regulaminie oraz wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego. Każde zalogowanie się na stronę Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Warunkiem aktywowania Profilu użytkownika jest potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym w sposób podany w treści maila.

4.Poprzez założenie Profilu użytkownika na portalu dobrze mieszkaj.pl, użytkownik otrzymuje dostęp do takich narzędzi interaktywnych, jak: twoje konto, twoje galerie, twoje ulubione, profil na forum. Szczegółowe postanowienia dotyczące innych usług interaktywnych na portalu dobrzemieszkaj.pl regulowane są odrębnymi umowami prawnymi.

5. Potwierdzenie adresu poczty elektronicznej przez użytkownika jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i w Profilu użytkownika.

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za opinie i materiały, zamieszczane na Portalu. Użytkownik powinien posiadać autorskie prawa majątkowe lub też mieć prawo do korzystania z materiałów (teksty, zdjęcia, rysunki, pliki audio i wideo) zamieszczanych w Profilu użytkownika (twoje galerie). W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec właściciela dobrzemieszkaj.pl, z tytułu zamieszczenia zdjęcia lub opinii w Profilu użytkownika, na Portalu, czy Forum, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za działania niezgodne z prawem.

7. Użytkownik nie może publikować na portalu Dobrzemieszkaj.pl treści traktowanych jako SPAM, czyli takich, które nie są związane z tematyką Portalu oraz treści mających charakter reklamowy lub handlowy.

8. Wypowiedzi i materiały publikowane przez Użytkowników na stronach Portalu i na Forum nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagować przemocy, zawierać treści obscenicznych i obraźliwych, naruszać praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich, zawierać wirusów ani jakichkolwiek innych rozwiązań destrukcyjnych.

9. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w pkt. 6, 7 i 8. Moderatorzy Forum mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia z Forum dowolnego postu bez podania uzasadnienia.

10. Profile użytkowników, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane, bądź dane te są nieaktualne (np. nieaktywny adres e-mail) lub notorycznie naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, mogą zostać zamknięte bez ostrzeżenia.

11. Publikator Sp. z o.o. nie ma obowiązku kasowania postów opublikowanych na Forum i pod artykułami, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie.

12. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pod podanym adresem e-mail poczty elektronicznej z adresu www.dobrzemieszkaj.pl.

13. Użytkownicy Profili poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach dobrzemieszkaj.pl wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w mediach wydawanych przez Publikator Sp. z o.o.

14. Zamieszczanie komentarzy i innych treści na Forum i pod artykułami, realizacjami lub w galeriach jest bezpłatne. Za wykorzystanie tych treści w innych mediach wydawanych przez Publikator Sp. z o.o. nie przysługuje wynagrodzenie.

15. Publikator Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.

16. Publikator Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub wyłączenia możliwości korzystania z bezpłatnych Profili użytkownika oraz Forum dobrzemieszkaj.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

17. Nicki (loginy) i emblematy (awatary) użytkowników nie mogą mieć, bez wyraźnej zgody Wydawcy, charakteru komercyjnego. Reklamowe i związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane. Zapis ten nie dotyczy zarejestrowanych w serwisie Dobrzemieszkaj.pl pracowni projektowych.

18. Sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć, bez wyraźnej zgody Wydawcy, charakteru komercyjnego. Reklamowe i związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.

19. Publikator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

Komentowanie w tym materiale zostało wyłączone.Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.