REKLAMA

Dyrektywa ErP – jakie zmiany wprowadza?

ps | 16 marz 2015 13:26 0
Fot. Archiwum

Już 26 września 2015 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wymagań technicznych oraz oznakowania urządzeń grzewczych i pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody.

Zgodnie z unijną dyrektywą ErP w sprawie ekoprojektu będą one musiały zostać opatrzone specjalną etykietą informującą o klasie efektywności energetycznej, a także poziomie mocy grzewczej i akustycznej. Co dokładnie zmienia dyrektywa i które urządzenia grzewcze będą podlegać nowym wymogom? Wyjaśnia Andrzej Karpiński – Kierownik Działu Kogeneracji w firmie Wolf Technika Grzewcza

Nowe przepisy w służbie ekologii

Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP), która wejdzie w życie pod koniec września tego roku, to kolejny krok na drodze do zmniejszenia ilości energii niepotrzebnie zużywanej przez domowe urządzenia elektryczne oraz systemy grzewcze. Stanowi ona także ukłon w stronę konsumentów, którzy zyskają rzetelne i jasne informacje na temat zapotrzebowania energetycznego kupowanego sprzętu.

Nowe przepisy unijne określają minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej urządzeń grzewczych oraz c.w.u., a także nakładają na producentów oraz sprzedawców obowiązek powiadamiania klientów o efektywności energetycznej kotła czy też podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Informacja taka musi znaleźć się na specjalnej etykiecie, umieszczonej w widocznym miejscu przedniej części urządzenia. Bardzo istotny jest również fakt, że w przypadku całego systemu grzewczego, np. będącego połączeniem kotła kondensacyjnego z instalacją solarną, etykietę muszą nie tylko poszczególne elementy, ale także system jako całość.

Etykieta efektywności energetycznej

Specyfikacja techniczna urządzenia nie jest nowością dla polskich konsumentów, ponieważ od lat wymagana była dla produktów z segmentu RTV, AGD czy oświetlenia. W myśl nowej dyrektywy będzie ona obowiązkowa także w przypadku systemów grzewczych o mocy do 70 kW oraz zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności do 500 litrów. Co więcej, wszystkie dokumenty i ulotki na temat danego sprzętu, a także oferta końcowa dla klienta indywidualnego, muszą również zawierać odniesienie do kategorii efektywności. Jak powinno wyglądać oznaczenie? Etykieta ErP dla kotłów jednofunkcyjnych musi zawierać informacje dotyczące poziomu mocy grzewczej i akustycznej, a przede wszystkim: kategorię efektywności w skali od A++ do G (do D dla pomp ciepła, od A do G dla zasobników ciepłej wody użytkowej). Warto wiedzieć, że od sierpnia 2019 r. skala ta będzie jeszcze bardziej rygorystyczna i obejmie zakres od A+++ do D oraz od A+ do G dla zasobników c.w.u. Konsument powinien mieć również świadomość, że etykieta dla pomp ciepła (niskotemperaturowych) musi zawierać dodatkowo informację o strefie klimatycznej, dla której osiągalne są wyszczególnione w specyfikacji parametry. Efektywność tych urządzeń uzależniona jest od klimatu i temperatury panującej na zewnątrz budynku, w zawiązku z czym inna będzie ona w strefie umiarkowanej, a inna w ciepłej lub zimnej.

Dyrektywa ErP - których produktów dotyczy?

Przepisy unijne jasno precyzują, które urządzenia od dnia 26 września muszą spełniać nowe minimalne wymagania odnośnie zużycia energii i ochrony środowiska, a także być odpowiednio oznakowane. Należą do nich kotły jednofunkcyjne i dwufunkcyjne, pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, a także całe systemy obejmujące kotły jednofunkcyjne lub kotły wielofunkcyjne, regulatory temperatury i instalacje solarne. Dyrektywa ErP dotyczy również kotłów wielofunkcyjnych (typ B1) o mocy mniejszej niż 30 kW, stosowane jako zamiennik w budynku mieszkalnym. Które produkty nie zostały ujęte w nowych przepisach. Dyrektywa nie obejmuje kotłów opalanych biomasą, systemów grzewczych zasilanych parą, gazem lub powietrzem ani też kogeneracyjnych bloków energetycznych (CHP) o maksymalnej mocy wytwórczej energii elektrycznej równej lub większej niż 50 kW. Nowe wymagania nie dotyczą również kotłów jednofunkcyjnych o mocy przekraczającej 400 kW oraz pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej o pojemności przekraczającej 2000 litrów. Jeżeli chodzi o urządzenia z dwóch ostatnich kategorii to producenci mogą sprzedawać je tylko w wówczas, gdy spełniają one nowe minimalne wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska. Fakt ten musi być potwierdzony za pomocą oznaczenia CE. W praktyce oznacza to, że od 26 września 2015 roku producenci urządzeń grzewczych nie będą mogli wytwarzać większości kotłów bez kondensacji o mocy do 400 kW. Co więcej, już po 8 stycznia 2015 roku w sprzedaży nie powinno być pomp innych niż wysokosprawne, a od dnia 1 sierpnia zakaz dystrybucji obejmie także kotły wiszące bez wysokosprawnych pomp.

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!