REKLAMA

Polacy uczą się architektury z seriali i Internetu

ps | 16 marz 2015 12:24 0
Fot. Shutterstock

Jak wynika z badań CBOS, ponad 30% Polaków nie interesuje się w ogóle architekturą. Wiedzę na ten temat Polacy czerpią głównie z seriali, programów telewizyjnych i Internetu.

Ponad połowa badanych jest zadowolona z estetyki przestrzeni miejskiej i nic by w niej nie zmieniła. Tymczasem urbaniści twierdzą, że w polskich miastach panuje chaos, który wymaga rozwiązań systemowych.

Jak wynika z raportu, prawie co trzeci Polak w ogóle nie interesuje się architekturą, 17% poszukuje informacji na ten temat w Internecie, a 16% czerpie ją z seriali. Tylko 5% sięga w tym celu do czasopism fachowych. Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie architekturą przejawiają mieszkańcy wsi i osoby posiadające średnie wykształcenie.

Co 5 Polak przynajmniej raz korzystał z usług biura architektonicznego

Według raportu CBOS, istnieje korelacja między stopniem zainteresowania architekturą a korzystaniem z usług architekta. Osoby, które przynajmniej raz korzystały z porad biura architektonicznego, częściej deklarują zainteresowanie architekturą jako taką.

Polskie miasta w dobrym guście

Badanie CBOS pokazuje, że Polakom podoba się wygląd polskich miast. 67% badanych uważa, że miasta w Polsce są dobrze zaplanowane i mają ładne i ciekawe budynki. Ponad jedna piąta ma z kolei opinie ambiwalentne na temat estetyki miejskiej.

Tymczasem, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej, który ma być przedłożony Radzie Ministrów jeszcze w tym roku. Autorzy dokumentu zarzucają polskim miastom m.in. niespójność i niski standard urbanistyczny. W podobnym duchu wypowiadali się eksperci. Prof. Jerzy Osiatyński i prof. Jerzy Regulski w swoim raporcie dotyczącym ekonomicznych strat i społecznych kosztów niekontrolowanej urbanizacji zwracali uwagę, że nowo powstałe elementy przestrzeni miejskiej tworzone są nie na podstawie planu, ale chaotycznie, zgodnie z decyzjami administracyjnymi, które są wydawane bez kontroli nad otoczeniem. 

    0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!