REKLAMA

Stwórz projekt ekspozycji stałej w Muzeum. Czekają wysokie nagrody

ps | 14 kwi 2016 10:44 0
Fot. Materiały prasowe

Muzeum Regionalne w Jarocinie ogłosiło konkurs na projekt ekspozycji stałej Muzeum w jej przyszłej siedzibie – Pałacu Radolińskich. Wszyscy chętni wykonawcy mogą składać swoje prace do 19 maja br.

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 10 000 zł oraz 5000 zł. Autor najlepszej koncepcji otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na przygotowanie szczegółowego projektu plastyczno-przestrzennego nowej wystawy. Szczegółowe ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie Muzeum:

Autorowi koncepcji ekspozycji stałej zostanie zlecone:

 • opracowanie szczegółowego projektu plastycznego ekspozycji, 
 • opracowanie projektu układu funkcjonalno-przestrzennego ekspozycji stałej, 
 • opracowanie szczegółowych wytycznych do opracowania oprawy multimedialnej, 
 • opracowanie projektów wykonawczych projektowanego sprzętu ruchomego i do zabudowy stałej (obejmujące szczegółowe dyspozycje kolorystyki i rozwiązań materiałowych, szczegółowe rysunki wykonawcze detali architektonicznych oraz elementów stałego wyposażenia, jak obudowy ścian, bariery ochronne, wbudowane i wolnostojące gabloty, osłony, rekonstrukcje, makiety itp.) 
 • opracowanie projektu wykonawczego elementów oświetleniowych zawierający w szczególności wyspecyfikowanie ilości i parametry urządzeń przewidywanych do zainstalowania oraz schematy podłączeń do sieci elektrycznej, 
 • opracowanie projektu wykonawczego elementów nagłośnieniowych zawierającego w szczególności wyspecyfikowanie ilości i parametry urządzeń przewidywanych do zainstalowania oraz schematy podłączeń do sieci elektrycznej i źródeł dźwięku. Należy również określić parametry i funkcje źródła dźwięku, a także wykonać symulacje komputerowe systemów nagłośnieniowych. Projekty obejmują szczegółowe dyspozycje plastyczne sufitów podwieszanych i ścian z rozmieszczeniem elementów stałego wyposażenia technicznego, 
 • opracowanie projektu wykonawczego innych niż wyżej wskazane urządzeń (np. systemów multimedialnych, projektorów jeżeli wykonawca takie przewidzi w koncepcji) zawierające wyspecyfikowanie ilości i parametry urządzeń przewidywanych do zainstalowania oraz schematy podłączeń do sieci elektrycznej i źródeł dźwięku. Należy również określić parametry i funkcje źródła dźwięku,
 • opracowanie koniecznej dokumentacji technicznej jeżeli przepisy prawa wymagają wykonania szczegółowych dokumentacji dla realizacji opracowanego projektu ekspozycji, 
 • opracowanie kosztorysów realizacji projektu ekspozycji z uwzględnieniem kosztów użytych materiałów, kosztów wykonawczych i kosztów zakupu urządzeń przewidzianych do zamontowania wraz z kosztem ich montażu i kosztem uruchomienia oraz przeszkoleniem pracowników w kwestii eksploatacji urządzeń, 
 • opracowanie projektu systemu sprzętu wystawienniczego dostosowanego do wymogów wystaw czasowych przewidzianych na I piętrze pałacu, 
 • opracowanie projektu zagospodarowania pozostałej przestrzeni muzealnej (sala edukacyjna, hol, korytarze i szatnia) do celów ekspozycyjnych, wypoczynkowych i handlowych.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!