REKLAMA

Zobacz jakie zmiany zajdą w prawie budowlanym

ps | 11 cze 2015 13:45 0
Głównym założeniem zmiany Ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw, z dnia 20 lutego 2015 r. jest usprawnienie procesu budowlanego poprzez zniesienie obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę określonych obiektów. Fot. Warsaw Build

Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 28 czerwca br. Znosi ona wymóg uzyskania pozwoleń na budowę na przykład domów jednorodzinnych, zapewnia krótszy czas oczekiwania na decyzję i mniej obowiązkowych zaświadczeń.

Co można bez pozwolenia?

Łatwiej będą miały osoby chcące wybudować lub rozbudować wolno stojące budynki mieszkalne – jednorodzinne, o ile ich obszar oddziaływania mieścić się będzie w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Obostrzeniem, które tej kwestii dotyczy, i które pozostanie bez zmian jest wymóg zgłoszenia planowanej budowy wraz z wymaganą dokumentacją dla danego typu budowli. Okres oczekiwania na ewentualny sprzeciw administracji wyniesie 30 dni. Nowe przepisy znoszą też obowiązek zgłaszania planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Decyzje o pozwoleniu na budowę przestają być wymagane, także dla mniejszych obiektów, dla których wystarczy jedynie zgłoszenie. Należą do nich wolnostojące parterowe budynki gospodarcze − w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2, wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, czy tej samej powierzchni wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. Zwiększono też do 50 m2 powierzchnię zabudowy wiat, których budowę wystarczy zgłosić.

Szybciej i prościej

Modyfikacji ulegają też kwestie formalne, związane z rozpoczęciem budowy. Od 28 czerwca zaświadczenia dotyczące dostaw gazu, energii, wody, ciepła, warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych czy dostępu do drogi publicznej, nie będą konieczne. Wszelkie uwagi co do braków w dokumentacji urząd musi zgłosić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosków. Zmiany dotyczą także obiektów oddawanych od użytkowania na podstawie zgłoszenia, a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie.

Kolejną zmianą jest możliwość rozłożenia na raty opłat legislacyjnych na podstawie wniosku złożonego do wojewody. Rejestr wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń, zawierający rodzaj zamierzenia budowlanego, datę złożenia wniosku, nazwiska inwestora oraz projektanta będzie ogólnie dostępny w internecie na stronie Biura Informacji Publicznej.

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!