REKLAMA

Najnowsze zmiany w Warunkach Technicznych w zakresie izolacyjności i ochrony cieplnej budynku

Źródło: Rockwool | 31 paź 2014 11:09 0

Zmiany w Warunkach Technicznych, jakie weszły w życie w tym roku, jako jedni z pierwszych odczuli projektanci i wykonawcy budowlani, którym przyszło brać kolejne poprawki m.in. przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Jak wygląda sytuacja w przypadku fasad wentylowanych?

Nowe wymagania w zakresie izolacyjności i ochrony cieplnej budynku wniosły obowiązek uwzględniania szeregu poprawek podczas obliczania współczynnika przenikania ciepła U. Dla fasad wentylowanych pod uwagę powinniśmy brać poprawki wynikające z wybranego sposobu mocowania materiału izolacyjnego, a także z samych warstw ściany. Na ostateczną izolacyjność termiczną mają bowiem wpływ takie czynniki, jak łączniki mechaniczne, nieszczelności w warstwie izolacyjnej, cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji czy konsole montażowe systemu panelowego elewacji. Zależności te obrazuje wzór (tabela nr 1): 

Poprawka nr 1: mechaniczne mocowanie izolacji

W kwestii wpływu łączników mechanicznych na izolacyjność przegrody warto stosować się do europejskich aprobat technicznych dot. złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawkami tynkarskimi ETAG-004:2008.

Określa ona poprawki ΔU f na najpopularniejsze rozwiązania, które w końcowym rachunku należy pomnożyć przez średnią ilość łączników przypadających na 1m² elewacji. I tak, dla łączników ze stali nierdzewnej z główką z tworzywa oraz dla łączników ze szczeliną powietrzną przy główce ΔU f wynosi 0,002, dla łączników ze stali galwanizowanej z główką przykrytą tworzywem – 0,004, zaś dlawszystkich pozostałych – 0,008 W/m²K.

Poprawki nr 2: nieszczelności i cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji

Zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008 pustki powietrzne mogą zwiększać współczynnik przenikania ciepła komponentu przez zwiększenie przenoszenia ciepła przez promieniowanie i konwekcję.

Gdy przechodzą od ciepłej do zimnej strony izolacji, łącznie z wnękami powodującymi swobodną cyrkulację powietrza między ciepłą i zimną stroną izolacji, do obliczeń należy brać poprawkę rzędu 0,04.

Gdy w analogicznej sytuacji pustki nie powodują jednak cyrkulacji powietrza, poprawka wynosi już 0,01. Nie musimy uwzględniać jej w ogóle, jeśli w obrębie izolacji występują jedynie mniejsze pustki powietrzne lub nie ma ich wcale, np. w wyniku zastosowania odpowiednich rozwiązań materiałowych.

W przypadku precyzyjnego zamontowania dokładnie dopasowanej izolacji o sprężystej i włóknistej strukturze – płyt z wełny skalnej VENTI MAX o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ D = 0,034 W/m·K, możemy bez ryzyka przyjmować poprawkę na poziomie 0 – dodaje Piotr Pawlak, kierownik Działu Doradztwa Technicznego w firmie Rockwool.

Jak obliczać wzór na poprawki na nieszczelności i cyrkulację powietrza, przedstawia powyższa grafika (tabela nr 2).

Poprawka nr 3: konsole montażowe systemu elewacji panelowych

Konsole montażowe, wykonywane zazwyczaj z aluminium o grubości 3-4 mm, stanowią jedną z głównych bolączek projektantów i wykonawców, gdyż mają tendencję do tworzenia jednych z największych mostków termicznych w gotowej fasadzie – do tego stopnia, że ich nieodpowiednie
rozstawienie i montaż może przekreślić szanse na spełnienie Warunków Technicznych dla przegrody.

W przypadku zastosowania konsol ze stali nierdzewnej, zgodnie z deklaracjami producentów, zazwyczaj możliwe jest zwiększenie ich rozstawu i zmniejszenia grubości, co wynika z większej wytrzymałości materiału konsoli.

Poprawki dla ścian żelbetowych i wykonanych z bloczków silikatowych prezentuje powyższa tabela nr 3. 

Na koniec przedstawiamy przykład obliczeniowy (tabela nr 4), który prezentuje jak wyglądać powinna procedura obliczeń końcowej wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla ściany z elewacją panelową.

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!