REKLAMA

OC wynajmującego mieszkanie - jak i kogo chroni?

Rankomat.pl | 16 sty 2020 09:31 0
OC wynajmującego mieszkanie - jak i kogo chroni

Wynajem mieszkań to zjawisko powszechne na rynku nieruchomości. Zarówno lokator, jak i właściciel nieruchomości, powinni zadbać o zabezpieczenie swoich interesów. Rozwiązaniem, które to zapewnia, jest odpowiednia polisa mieszkaniowa.

Wynajem mieszkania przynosi właścicielowi wymierne korzyści w postaci stałego, comiesięcznego dochodu. Jednak nigdy nie wiadomo, w jakim stopniu najemca będzie dbał o lokal. Nie można też wykluczyć wielu sytuacji, na które ani lokator, ani wynajmujący mieszkanie nie mają wpływu, a które generują spore wydatki.

Zalanie oraz kradzież z włamaniem to najczęstsze zdarzenia powodujące straty – nierzadko likwidacja szkód będących ich skutkiem wymaga ogromnych nakładów finansowych. W przypadku umowy najmu niejednokrotnie sporną kwestią okazuje się odpowiedzialność za szkody. Ustalenie winnego ma kluczowe znaczenie w kontekście uzyskania odszkodowania.

OC wynajmującego mieszkanie – podstawa dobrej polisy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – w skrócie OC – to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Jego celem jest zapewnienie właścicielowi polisy ochrony ubezpieczeniowej przed finansowymi następstwami szkód wyrządzonych przez niego osobom trzecim.

Finansową odpowiedzialność za nie przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe – do kwoty określonej w umowie, czyli tzw. sumy gwarantowanej. Wysokość rekompensaty wypłaconej przez ubezpieczyciela nigdy nie jest wyższa niż suma gwarantowana. Klasycznym przykładem zdarzenia, kiedy OC w życiu prywatnym w polisie mieszkaniowej okazuje się pomocne, jest zalanie mieszkania sąsiada.

Jeśli wina leży po stronie właściciela polisy, wówczas zadośćuczynienie jest wypłacane z jego ubezpieczenia.

Brak stosownego ubezpieczenia wiąże się niestety z koniecznością likwidacji szkody z własnej kieszeni, co może w ogromnym stopniu nadszarpnąć domowy budżet. OC w życiu prywatnym dla osoby wynajmującej mieszkanie przeważnie nie występuje jako samodzielne ubezpieczenie, ale jako dodatek do polisy mieszkaniowej. Kupując ubezpieczenie domu w rankomat.pl, warto zadbać o to, aby znalazło się w nim rozszerzenie w postaci OC w życiu prywatnym.

Mieszkanie na wynajem – jak dobrze je zabezpieczyć?

W przypadku nieruchomości mieszkalnej przeznaczonej na wynajem jak najbardziej uzasadnione jest nabycie dwóch odrębnych polis mieszkaniowych – przez wynajmującego i najemcę. Każda z tych polis powinna być poszerzona o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Lokatora zabezpiecza przed szkodami wyrządzonymi z jego winy, natomiast wynajmującego chroni w sytuacjach, gdy to nie najemca ponosi odpowiedzialność za powstałe zniszczenia. Wynajmujący musi się liczyć z poniesieniem konsekwencji, jeśli np. szkoda to rezultat braku wymaganych przeglądów oraz konserwacji.

Warto ponadto skonstruować umowę najmu w taki sposób, aby nie było żadnych wątpliwości co do tego, kto odpowiada za szkody w określonych w sytuacjach. To pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek oraz skierowania ewentualnego konfliktu na drogę sądową.

OC w życiu prywatnym – kiedy nie zadziała?

Przed zawarciem umowy z firmą ubezpieczeniową należy koniecznie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W dokumencie tym wyszczególnione są okoliczności, w których ubezpieczyciel nie przejmuje odpowiedzialności za szkodę – są to wykluczenia z ochrony ubezpieczeniowej.

OC w życiu prywatnym nie zadziała, jeżeli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa, celowego działania lub została spowodowana pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Kompleksowa ochrona mieszkania to nie tylko OC

Z punktu widzenia wynajmującego mieszkanie niezwykle istotne jest znalezienie polisy, która zagwarantuje pełną ochronę – nie tylko w ramach OC w życiu prywatnym. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy mieszkaniowe w wersjach podstawowej oraz rozszerzonej.

Wariant podstawowy chroni mury i ściany (czasami też i pozostałe elementy stałe) przed pożarem oraz paroma innymi zdarzeniami losowymi, natomiast opcja rozszerzona to polisa dopasowana do konkretnych potrzeb z racji na możliwość uwzględnienia w umowie rozmaitych dodatków niepodlegających podstawowej ochronie.

O ile ubezpieczenie dla lokatora powinno uwzględniać OC w życiu prywatnym i kradzież z włamaniem, o tyle w interesie wynajmującego jest objęcie ochroną również takich ryzyk jak zalanie, rozbój, przepięcie oraz dewastacja. Przyda się też pakiet assistance. Ponadto trzeba rozważyć ubezpieczenie mienia ruchomego – odnosi się to i do wynajmującego, i do najemcy.

Szkoda w wynajętym mieszkaniu może powstać nie tylko z winy lokatora czy właściciela nieruchomości, ale także administratora budynku (spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej) albo sąsiada. Ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za straty, bywa niekiedy trudną i problematyczną sprawą, ale bez tego nie ma mowy o uzyskaniu odszkodowania. Kompleksowa polisa mieszkaniowa kosztuje średnio 300-400 zł w skali roku. Dla wynajmującego mieszkanie to inwestycja, dlatego należy ją odpowiednio chronić.

 

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!