REKLAMA

Stowarzyszenie Architektów Wnętrz rozpoczęło działalność

Redakcja Archiconnect.pl | 12 kwi 2018 09:20 0

11 kwietnia oficjalnie zainaugurowało działalność Stowarzyszenie Architektów Wnętrz. W warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zaprezentowano główne idee organizacji, a także plany i cele działalności.

Grupa założycielska SAW (16 znanych i uznanych architektów wnętrz) przedstawiła priorytety Stowarzyszenia na najbliższy rok, które mają być podstawą działań, podejmowanych inicjatyw i planowanych projektów.

„Stworzyliśmy Stowarzyszenie Architektów Wnętrz, aby było wyjątkową przestrzenią dla wszystkich wykształconych kierunkowo architektów wnętrz, którzy chcą wspólnie z nami budować rangę naszego zawodu i wprowadzić oczekiwane na rynku dobre praktyki w projektowaniu – podkreślił prezes zarządu SAW, Paweł Sokół. - Zależy nam na tym, aby promować najwyższe wartości w tworzeniu przestrzeni publicznych i prywatnych, istotne zarówno dla samych architektów, jak i inwestorów, którzy marzą o pięknych i funkcjonalnych wnętrzach. Chcemy, aby SAW było doskonałą platformą także do edukacji, rozwoju praktyk oraz wsparcia architektów wnętrz w innych działaniach zawodowych.”

„Głównym celem, jaki stawia sobie Stowarzyszenie Architektów Wnętrz, jest uświadomienie tego, jak ważnym, trudnym i odpowiedzialnym zawodem jest zawód architekta wnętrz, a co za tym idzie zawodem potrzebnym społecznie i wymagającym szacunku – dodał Adam Pulwicki, członek zarządu SAW. - Jest zawodem, który wymaga określonej drogi związanej z edukacją, doświadczeniem zawodowym i budowaniem relacji pomiędzy ludźmi. Jest to nie tylko zawód i określona usługa, ale przede wszystkim ważna rola społeczna i socjologiczna. Dodatkowo chcemy jako SAW podjąć dyskusję na temat urzędowej certyfikacji zawodu architekta wnętrz, aby ocenić, czy nasze środowisko tego oczekuje. Jeśli okaże się, że tak, podejmiemy działania prawne, które pomogą to osiągnąć. Zależy nam, aby dążyć do standaryzacji w projektowaniu wnętrz z naciskiem na ukończenie kierunkowych studiów wyższych, co pozwoliłoby na ujednolicenie jakości usług projektowych na rynku.”

Stowarzyszenie planuje działania, które mają ugruntować rangę zawodu architekta wnętrz. W ostatnich latach zawód ten nabrał nowego znaczenia, społecznej wagi i w coraz większym stopniu buduje wartość codziennego życia każdego człowieka.

„Usługi architektów wnętrz naturalnie wyodrębniły się z zakresu usług projektowych i nie wymagają już wsparcia architektów w tradycyjnym postrzeganiu tego zawodu. Nasza branża się zmienia i chcemy w SAW na to reagować, by pomóc architektom wnętrz w budowaniu nowoczesnej platformy do wymiany poglądów i doświadczeń. Chcemy też w tym zakresie wspierać młodych architektów, którzy reprezentują nowe spojrzenie na sztukę designu” – podkreślała Agnieszka Stefańska, członek zarządu SAW.

W ramach działań edukacyjnych i promujących najwyższe standardy reprezentowane przez SAW, stowarzyszenie ogłosi w tym roku dwa konkursy: konkurs dla architektów wnętrz „Wnętrze roku” oraz konkurs dla studentów architektury „Dyplom roku”. SAW zależy na ścisłej współpracy w tym zakresie ze wszystkimi uczelniami w Polsce tak, jak z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie

„Konkursy będą tylko częścią planowanych przez nas działań, którymi chcielibyśmy dbać o najwyższą jakość usług architektów wnętrz w Polsce. Bezsprzecznie naszym celem jest, aby osoby kierujące się standardami SAW, czyli między innymi jasno określonymi przez nas zasadami w kontaktach z klientami oraz wiedzą popartą bogatym doświadczeniem, wypracowały model projektowania, który w przyszłości byłby określany mianem gwarancji SAW – zapewnia Mateusz Kuo-Stolarski, Członek Zarządu SAW. - Jesteśmy przekonani, że taka gwarancja jakości pomoże w ujednoliceniu rynku projektowego w Polsce. Dzięki temu architekci wnętrz zyskają większy komfort pracy, a klienci większe poczucie bezpieczeństwa w korzystaniu z usług projektowych i satysfakcji z wymarzonego wnętrza.”

Stowarzytszenie planuje również organizację własnych konferencji i wydarzeń, udział w już organizowanych wydarzeniach branżowych, współpracę na wielu płaszczyznach z zagranicznymi organizacjami dedykowanymi architektom wnętrz, weryfikację praktyk rynkowych na polskim rynku usług projektowych, monitorowanie przetargów, czy pomoc prawną dla członków SAW.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Architektów Wnętrz

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!