REKLAMA

Wnętrze bankowości korporacyjnej – na wysokim poziomie

ps | 18 kwi 2016 08:57 0

Podstawą opracowania była idea stworzenia nowej, atrakcyjnej przestrzeni dla ważnego dla Banku segmentu klientów korporacyjnych. O ile w świadomości klientów detalicznych Bank buduje swój wizerunek poprzez placówki, czasem poprzez swoją siedzibę i inne elementy, pozostają one jednak skoncentrowane, ze względu na ich widoczność i liczebność, właśnie na kliencie indywidualnym.

  • Robert Majkut

   Robert Majkut.jpg
   Robert Majkut.jpg

    

   Po raz kolejny zmierzyliśmy się z takim projektem, który cieszy nas najbardziej. Wymagający głębokiej analizy i zrozumienia projekt, który musiał być kompleksowym zadaniem obejmującym pełne spektrum działań projektowych, z uwzględnieniem generalnych wytycznych wizerunkowych Banku ING. Staraliśmy się stworzyć projekt, który byłby zaskakujący i jednocześnie wpasowany w wizerunek Banku, który wskazuje na jego energetyczność, ale również aktywny mecenat artystyczny, który stwarza atrakcyjne przestrzenie dla swoich klientów, ale przywiązuje wielką wagę do organizacji pracy i wysokiej jakości środowiska pracy swoich pracowników. Staraliśmy się również stworzyć projekt, który byłby innowacyjny w tym segmencie usług bankowych, który nie jest standardowo obsługiwany na takim poziomie a więc stworzyć rodzaj pozytywnego wyróżnika wśród konkurencji, dającego rynkową przewagę klientowi w materii design’u. To nowoczesny, nawet chyba nieco futurystyczny w formie projekt, który doskonale się sprawdza funkcjonalnie i wizerunkowo. Jest to również kolejny obszar rynku finansowego, który udało nam się wskazać jako godny zauważenia i dopracowania. Jestem z tego projektu bardzo zadowolony.
 • Corporate Departament of ING Bank Śląski

  Projekt: Robert Majkut Design
  Klient: ING Bank Śląski
  Lokalizacja: Warszawa, ul. Malczewskiego 45
  Realizacja: 2010 rok
  Powierzchnia: 1392 m²
  Fot. Olo Studio

 

Segment wyższy, czyli bankowość prywatna, jako szczególny rodzaj budowania więzi z zamożnym klientem, jest obszarem często zauważanym i wymaga szczególnego podejścia wizerunkowego. Jak się okazuje, najwięcej pozostawiającą do życzenia strefą obsługi klienta, pozostał obszar współpracy z klientami korporacyjnymi. Ze względu na swój charakter, skalę i specyfikę zostały one przyporządkowane do oficjalno-gabinetowych przestrzeni biurowych. Te jednak okazały się niewystarczające. Nie tylko funkcja i organizacja tych placówek nie uwzględniała jej specyfiki, ale przede wszystkim pozbawiona była tego, co w placówkach detalicznych jest oczywistością - jakiejkolwiek tożsamości i charakteru. Brak dedykowanej przestrzeni czynił ją anonimową, zbyt uniwersalną i pozbawioną elementów, na których można kształtować wizerunek marki lub angażować miękkie aspekty relacji - emocje, wrażenie, lojalność czy sympatię.

Braki te dostrzeżono i jako ważny czynnik budowania pozycji marki uznano jako niezbędny do opracowania na zasadach i regułach podobnych do tych obowiązujących dla rynku detalicznego.

Rozwiązanie

Zaproponowane rozwiązanie dedykowane jest klientom korporacyjnym, którzy stanowią swoiste połączenie klienta detalicznego i VIP-owskiego. Z jednej strony przygotowany szereg rozwiązań i produktów obsługujących ten rynek w swojej konstrukcji, ale i elastyczności, działa podobnie jak na rynku detalicznym. Jednakże skala obrotów, pozycja osób kontaktujących się z bankiem i charakter tych spotkań pozycjonuje ich w segmencie bardziej uprzywilejowanym, z wyższymi wymaganiami dotyczącymi standardów obsługi i uwrażliwionych na sposób budowania relacji i środowiska, w którym się to odbywa.

Pod względem funkcjonalnym zastosowano rozwiązania zorientowane na maksymalną użyteczność i dopasowanie rozwiązań do charakteru spotkań, czasu ich trwania, potrzebnych technologii i sposobu ich organizacji. Centralna, duża, reprezentacyjna recepcja, pomimo swojej skali jest zorganizowana jako połączenie właściwej recepcji z poczekalnią - wyposażoną w biznesowe kanały telewizyjne, kącik kawowy obsługujący gości w poczekalni i w gabinetach oraz komunikację umożliwiającą bezpośrednio z recepcji dostać się do każdego z gabinetów spotkań. Sterowany z biurka recepcjonistki system elektroniczny wskazuje zajęte i dostępne gabinety, wyświetlając odpowiednie symbole przy drzwiach. Gabinety - dostosowane do wieloosobowych spotkań - poza standardowymi elementami infrastruktury, jak dostęp do gwarantowanej sieci, Internetu, połączeń z serwerem czy wielkich tablic sucho-ścieralnych działających jak ściana do rysowania, posiadają również nowoczesne systemy wideokonferencyjne.

Bezpośrednio z częścią dostępną dla klienta połączony jest cały backoffice z zespołem pracowników obsługujących klientów, mających do niego szybki i łatwy dostęp. Tutaj też znajdują się gabinety kierownictwa placówki, jak i poszczególnych dyrektorów departamentów czy regionów. Standard backoffice niczym nie odbiega, poza rodzajem wyposażenia, od części obsługi klienta i stanowi jej uproszczone przedłużenie. Dlatego jest to przestrzeń, w której klient zaproszony do gabinetu dyrektora nie odczuwa dyskomfortu, związanego z wkraczaniem w przestrzeń zaplecza.

Tak konsekwencja rozwinięcia standardu wyposażenia placówki, pomimo jednak widocznego podziału na strefę klienta i strefę backoffice, jest dla tego projektu znamienna. Ma ona podkreślać nie tylko charakterystyczny sposób budowania wizerunku, ale głęboko zakorzenioną w przestrzeni i w kulturze firmy dbałość o jakość pracy także swoich pracowników, np. specjalnie opracowane detale stanowisk pracowniczych, a przede wszystkim zrealizowane na wysokim poziomie socjalne zaplecze w postaci kuchni wraz z przylegającym tzw. pokojem relaksacyjnym. W backoffice znajdują się także wygodne fotele do odpoczynku podczas nieformalnych spotkań oraz odpowiednie wyposażenie do mniej standardowej pracy w grupach lub samodzielnie. Przede wszystkim przestrzeń ta zorientowana jest na swobodę kontaktów i działania kreatywne.

Formalnie projekt oparty jest o koncepcję swobodnego przepływu falujących ścian, tworzących przylegającą lub odsuwającą się od ścian właściwych strukturę. Stworzona z dwóch warstw, pomarańczowej i białej, tworzy rodzaj sztywnej kurtyny swobodnie zasłaniającej i odsłaniającej wejścia, przejścia i drzwi w całej strefie dostępnej dla klientów. Swobodne falowanie, jak i pochylanie się ściany, daje futurystyczny efekt i wyraźnie wyodrębnia scenograficzny i interwencyjny charakter zabudowy. Tworzy wrażenie uszycia „wewnętrznego ubrania” na zastanej konstrukcji budynku - dodatkowej warstwy, która swoją swobodą i geometrią kryje uporządkowany, prostokątny, zharmonizowany podział pomieszczeń. Każdy otwór w tej strukturze uwidacznia jej grubość, wielowarstwowość, podkreśloną dodatkowo przez wewnętrzne podświetlenia. Ta sama zasada tworzy wewnętrzną wyspę, która zakrzywia się w dodatkowych płaszczyznach, tworząc rodzaj podestu pod recepcją, jak i zadaszenia, z którego zwieszone są specjalnie zaprojektowane sople - przeźroczyste, świecące pręty ukształtowane w płynącą falę.

Kolorystyka

Kolorystyka wnętrza to przede wszystkim korporacyjne kolory ING. Zastosowanie kolorów z dużo większą intensywnością niż w innych placówkach, narzucają pomarańczowy kolor jako wiodący, uzupełniany dużą ilością bieli i kilkoma odcieniami szarości. Zestaw ten, wzbogacony o świetlisty błękit, widoczny głównie w wykładzinie i kolorach mebli w zapleczu socjalnym, przełamuje ciepły energetyczny klimat, balansując go i uspokajając. Konsekwencja kolorystyczna przejawia się w całej przestrzeni - od recepcji, poprzez gabinety spotkań, po zaplecze socjalne, a nawet toalety. Biel mebli, pomarańczowe siedziska i ściany, błękitne akcenty w tapicerkach i wykładzinie tworzą niezwykle harmonijną całość. Specjalnie zaprojektowane meble jak recepcja, stoły do spotkań i biurka, specjalne zabudowy ścienne, wzór wykładziny w płytkach, czy duży wzór wykładziny w recepcji, zabudowy kuchenne i wzory na szybach a nawet systemy oznaczeń stanowią kompleksowy i bardzo drobiazgowy projekt, tworzący na każdym poziomie spójną całość – nie tylko wewnętrznie, ale również z całą identyfikacją wizualną Banku ING.

Projekt ten posłużył jako pilotaż do opracowanego przez studio Robert Majkut Design „Standardu Designu Miejsca” (SDM), dedykowanego realizacji kolejnych placówek dla bankowości korporacyjnej. Na podstawie tego opracowania będą realizowane już wkrótce kolejne placówki ING. SDM zawierający standardy organizacyjne, funkcjonalne i projektowe obejmuje wszystkie aspekty kreowania kolejnych wersji i modyfikacji projektu na potrzeby następnych, różnych co do rodzaju placówek. Obejmuje on wskazówki dotyczące schematów organizacji przestrzeni, logistyki komunikacji, planowania funkcjonalnego, wszelkich możliwych modyfikacji elementów aranżacyjnych, i kierunków ewolucji tego projektu.

Skutek

W duchu filozofii Robert Majkut Design, po raz kolejny powstał projekt - kompleksowy, niezwykle drobiazgowy i niełatwy, który dzięki fachowej wiedzy projektantów stał się możliwy do wykonania. Po raz kolejny również stworzono dla tego typu placówek nowy standard jakościowy, który zapewne będzie wzorem dla innych instytucji finansowych.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!