REKLAMA

Krzysztof Zalewski

Zalewski Architecture Group

Modernizacja klatki schodowej XIX-wiecznej kamienicy

 • Wnętrze: WNĘTRZE PUBLICZNE
 • Styl EKLEKTYCZNY
 • Typ REALIZACJE
 • Kolorystyka

Koncepcja modernizacji klatki schodowej w historycznej kamienicy z końca XIX w. opiera się na idei wywołania u odbiorcy skojarzeń z dawnym charakterem budynku, lecz uzyskanym poprzez użycie współczesnych rozwiązań przestrzennych i formalnych. Pierwotnymi elementami, decydującymi o charakterze klatek schodowych z okresu powstania kamienicy były sztukaterie, obramowania sufitów i ścian, detale snycerskie balustrad oraz drzwi, kute i odlewane elementy konstrukcji schodów, posadzki i lamperie - często wykonywane ze szlachetnych materiałów. Niestety na przestrzeni dziejów i wskutek kolejnych przebudów przestrzenie te utraciły pierwotny charakter. Większość wprowadzonych zmian okazała się nieodwracalna, dlatego w projekcie zdecydowano się z góry zrezygnować z podejścia "konserwatorskiego" (odtwarzania pierwotnego stanu) na rzecz wykreowania przestrzeni, która pogodzi wszystkie elementy i jednocześnie wykreuje spójną przestrzeń wnętrza. Jako zasadę przyjęto ukrycie wszystkich instalacji w szafach - szachtach instalacyjnych oraz zastosowanie na wszystkich elementach klatki jednolitej, szarej barwy. Zunifikowana w ten sposób przestrzeń staje się tłem dla dekoracyjnych luster, które potraktowano jako elementy jednocześnie historyzujące i (w połączeniu z oblewającą użytkownika szarą aurą) kreujące "wirtualną przestrzeń" - odrealnioną poprzez zaburzenie jej "fizyczności" - zmiany relacji sufitu, ściany, podłogi i kreacji zaskakujących widoków i refleksów.


19 zdjęć w galerii

 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Klatka schodowa XIX-wiecznej kamienicy przed modernizacją. Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Klatka schodowa XIX-wiecznej kamienicy przed modernizacją. Projekt: Zalewski Architecture Group
 • Klatka schodowa XIX-wiecznej kamienicy przed modernizacją. Projekt: Zalewski Architecture Group

Komentarze (0)

Skomentuj