REKLAMA

Zagłosuj na najlepszy projekt miejski w Polsce!

Redakcja Archiconnect.pl | 06 kwi 2016 13:28 0
Międzynarodowe Centrum Kongresowym w Katowicach. To tu, podczas III Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (18-20 maja 2016 r.) odbędzie się wręczenie wyróżnień w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016. Fot. Archiwum

Zachęcamy internautów do wzięcia udziału w głosowaniu w plebiscycie Top Inwestycje Komunalne. Jest to piąta edycja wydarzenia, w finale której znalazło się 30 projektów. Głosować można do 9 maja. Zapraszamy!

Białystok, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Jarocin, Katowice, Kraków, Krosno, Ostrołęka, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Toruń, Warszawa – w którym z miast zrealizowano najlepszą dla mieszkańców i regionu inwestycję komunalną?

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2016 to inicjatywa Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Celem plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (18-20 maja 2016 r.).

Głosowanie trwa do 9 maja 

Już po raz piąty, przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej Europy Centralnej, wskazujemy najlepsze praktyki inwestycyjne i odważne, prorozwojowe decyzje. Przeanalizowaliśmy setki inwestycji komunalnych z całej Polski, oddanych do użytku i zakończonych nie wcześniej niż w 2015 roku. Tym razem z okazji małego jubileuszu konkursu postanowiliśmy wytypować aż 30 najlepszych i obecnie poddajemy je pod otwarte głosowanie mieszkańców, użytkowników, odbiorców tych projektów i rady konsultacyjnej w niezwykle silnym składzie pod przewodnictwem prezydenckiego ministra Andrzeja Dery – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Głosowanie na stronie http://www.portalsamorzadowy.pl trwa do 9 maja br. Inwestycja, która zdobędzie najwięcej głosów internautów, otrzyma nagrodę specjalną. Z wytypowanych do finału 30 projektów, Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce wyłoni Rada Konsultacyjna, w składzie: Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przewodniczący Rady Konsultacyjnej, Andrzej Bojanowski, prezes ZMiGM, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Związek Miast i Gmin Morskich, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny, Rafał Kerger, redaktor naczelny Portalsamorzadowy.pl, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Jan Olbrycht, europoseł, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, prezes Rady IGWP Tarnowskie Wodociągi, Jacek Szugajew, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający Jones Lang LaSalle oraz Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta Bocheński.

Główne kryteria oceny w konkursie Top Inwestycje Komunalne to: efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Nominowani do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2016: 

 • Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 
  Projekt realizowany w partnerstwie lokalnym przez trzy gminy województwa pomorskiego miał ogromne znaczenie dla integracji społecznej poszczególnych Miast Partnerów oraz całego obszaru objętego Projektem. Inwestycja stworzyła solidne podstawy dla dalszych działań na rzecz nowoczesnej, ekologicznej infrastruktury transportowej oraz tworzenia kompleksowej oferty turystycznej, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz opartej na posiadanych zasobach. Całkowita wartość projektu: 74,8 mln zł.
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” 
  To instalacja, w której, dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, produkowana jest odnawialna energia elektryczna i cieplna. Obiekt jest elementem wzorcowo zorganizowanego w skali Polski systemu gospodarki odpadami obejmującego również wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz budowę sortowni. Poprzez budowę instalacji termicznego przekształcania w znacznym stopniu zmniejszy się ilość i rodzaje odpadów, kierowanych do tradycyjnego składowania. Całkowita wartość inwestycji: 332,9 mln zł.
 • Budowa Centrum Edukacyjno-Turystycznego NATURUM w Miliczu 
  Zespół CET „Naturum" tworzą czterogwiazdkowy hotel, Gospoda 8. Ryb, Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich i Doliny Baryczy, Fotosafari, a także oferta rekreacji i edukacji nad stawami milickimi. Dzięki nowej inwestycji powstało miejsce łączące funkcje edukacyjne, turystyczne, kulturalne z nowoczesną interaktywną i multimedialną ekspozycją, z muzeum tradycji rybackich, skansenem, pokazową płuczką, zwierzyńcem oraz hotelem i restauracją serwującą dania z produktów regionalnych. Całkowita wartość inwestycji: 17,4 mln zł.
 • Poprawa atrakcyjności turystycznej Buska-Zdroju 
  Władze miasta biorąc pod uwagę potrzeby społeczne i estetykę miasta uzdrowiskowego, podjęły kroki zmierzające do poprawy funkcjonalności przestrzeni publicznej. W ramach przebudowy ulic 
  w centrum miasta zmieniono układ komunikacyjny poprzez wprowadzenie układu jednokierunkowego z południa na północ, a także zmodernizowano system oświetlenia ulicznego. Wartość łączna poczynionych inwestycji 42,6 mln zł.
 • Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik – etap II 
  W ramach projektu zrealizowano przebudowę skweru z pomnikiem gęsiej studni, przebudowę Placu Kościuszki z fragmentem ul. Szydłowskiej i chodnikiem po północnej stronie Rynku, rewitalizację parku miejskiego oraz modernizację boisk sportowych przy ul. Szkolnej. Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy nie posiadali na terenie miasta oferty do spędzania czasu wolnego, rozwoju aktywności fizycznej i rekreacji. Wartość inwestycji: 3, 2 mln zł.
 • Przebudowa DK91 w Częstochowie 
  To przedsięwzięcie będące kontynuacją działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej 
  i służących poprawie stanu bezpieczeństwa ruchu, płynności ruchu i przejezdności przez miasto. Głównym efektem prorozwojowym zrealizowanego przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Obecnie przy ul. Warszawskiej i Rędzińskiej zlokalizowanych jest wiele przedsiębiorstw dających zatrudnienie znacznej części mieszkańców Częstochowy oraz pobliskich miejscowości. Wartość inwestycji: ok. 61,5 mln zł.
 • Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice 
  Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice (DTŚ) jest przedsięwzięciem o dużym znaczeniu komunikacyjnym i ekonomicznym dla silnie zurbanizowanego obszaru. Bezkolizyjny przebieg DTŚ oraz jej wysokie parametry techniczne powodują na odcinku Katowice – Gliwice skrócenie drogi, czasu podróży, zużycia paliwa, spadek liczby wypadków drogowych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Łącznie, jak twierdzą specjaliści, spodziewane korzyści użytkowników i środowiska uzyskane w ciągu 10-ciu lat od momentu wybudowania ostatniego odcinka DTŚ mogą ponad dwukrotnie przekroczyć nakłady poniesione na jej budowę. Wartość inwestycji: 3,5 mld zł.
 • Inkubator technologiczny Skye Inc Kieleckiego Parku Technologicznego 
  Budynek SKYE Inc usytuowany w poprzemysłowej dzielnicy Kielc, przynależy do nowoczesnej infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego i współtworzy Zespół Inkubatorów Technologicznych. SKYE Inc dedykowany jest głownie branży teleinformatycznej, wyposażony został w Laboratorium ICT/IT z którego mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również szkoły, studenci i pozostałe osoby oraz instytucje zainteresowane rozwojem branży. W SKYE Inc mieszczą się również nowoczesne laboratoria badawczo rozwojowe oraz centra kompetencji, w tym Energetyczne Centrum Nauki i Biblioteka materiałowa. Wartość Inwestycji: 32 mln zł.
 • Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, którego elementem jest budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie 
  Zakład zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Krakowa, na obszarze Nowej Huty. Zapewnia odzysk energii zawartej w odpadach i jej produkcję w kogeneracji, tj. zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, przy czym energia uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana 
  w znacznej części za energię odnawialną tzw. „zieloną energię”. Podstawowym celem projektowanego kompleksu budynków było stworzenie nowoczesnego zespołu wpisującego się przestrzennie i kompozycyjnie w otoczenie krajobrazowo-przyrodnicze. Wartość inwestycji: 673 mln zł netto (w tym unijne dofinansowanie – ok. 372 mln zł, pożyczka z NFOŚiGW ok. 298 mln zł, oraz wkład własny Krakowskiego Holdingu Komunalnego).
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 
  Dzięki przedsięwzięciu aglomeracja Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok zostały wyposażone w sieć wodociągową na poziomie ponad 99%, a w sieć kanalizacyjną na poziomie ponad 96%. Kilkanaście tysięcy odbiorców uzyskało dostęp do sieci kanalizacyjnej, a ponad tysiąc do wodociągowej. Poprawiła się bezawaryjność sieci i obiektów niezbędnych w procesie produkcji wody i oczyszczania ścieków. Wartość Projektu: 219,8 mln zł 
  (w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 112,1 mln zł, wkład własny spółki – 19,8 mln zł, obligacje kuponowe -47,5 mln zł).
 • Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego 
  Projekt miał na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej z udziałem małych firm, składał się z dwóch obszarów: budowy 13 hal jednopoziomowego inkubatora wraz 
  z zagospodarowaniem terenu i parkingiem oraz utworzeniu infrastruktury do obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych. Funkcjonowanie inkubatora zapewnia kompleksowość oferty mieleckich ośrodków wspierania biznesu pod względem infrastruktury służącej rozwojowi przedsiębiorstw, od etapu inkubacji do momentu lokowania firm rozwojowych na terenach inwestycyjnych. Wartość inwestycji: 15, 9 mln zł (w tym dotacja unijna – ponad 12 mln zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 707 tys. zł oraz wkład własny miasta).
 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 
  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wyjątkowy obiekt na mapie miejsc dedykowanych biznesowym wydarzeniom w Polsce. Wyróżnia się postindustrialną estetyką oraz użytecznym designem. To miejsce łączące funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową. Obiekt przeznaczony jest dla 15 000 użytkowników i wraz z sąsiadującą Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” stanowi jedną z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju. Wartość inwestycji: 385,7 mln zł (w tym dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 182, 1 mln zł, reszta to wkład własny miasta).
 • Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej im. Rodziny Ulmów 
  To jedyne w kraju muzeum podejmujące temat Polaków, którzy w czasie II wojny św. narażali życie pomagając Żydom. Obiekt powstał w Markowej – wsi, w której 24 marca 1944 r. niemieccy żandarmi zamordowali Żydów z rodzin Szallów i Goldmanów oraz ukrywającą ich rodzinę Ulmów. Znajdują się w nim pamiątki i dokumenty z całej Polski. Placówka będzie realizowała m.in. programy edukacyjne dla młodzieży z Izraela. Wartość inwestycji: ok. 8,5 mln zł (w tym 1 mln zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wkład własny województwa podkarpackiego ponad 7,5 mln zł. Działki pod budowę przekazała nieodpłatnie gmina Markowa).
 • Budowa Oranżerii na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
  W koncepcji obiektu odwołano się do historycznej zabudowy miejsca, realizacja projektu pozwoliła na stworzenie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – nowoczesnego centrum kulturalnego. Wraz 
  z wprowadzeniem do kalendarza muzealnych wydarzeń nowych imprez kulturalnych, koncertów 
  i wernisaży organizowanych w Oranżerii, nastąpiło zauważalne podniesienie atrakcyjności turystycznej Muzeum oraz gminy. Wartość inwestycji: 11,864 mln zł (środki z EFRR 8,2 mln zł, dofinansowanie z budżetu państwa 1,3 mln zł, dofinansowanie z województwa mazowieckiego 2,3 mln zł, środki własne muzeum 25 tys. zł).
 • Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego 
  Zastosowany na stacji segregacji odpadów układ technologiczny jest autorskim rozwiązaniem projektantów i charakteryzuje dużą elastycznością rozwiązań. Pozwala to na realizowanie różnych funkcji przy użyciu tego samego zestawu urządzeń. Inwestycja wpłynie na polepszenie i wyrównanie komfortu życia mieszkańców Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego. Wartość inwestycji: 43, 3 mln zł (w tym dofinansowanie unijne z EFRR 20,3 mln zł, środki z budżetu państwa 3,6 mln zł, wkład własny miasta – 18 mln zł).
 • Budowa Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” 
  Powiat rzeszowski jako jedyny w Polsce, posiadając własny tak duży obszar inwestycyjny (83,42 ha), zdecydował się na jego pełne uzbrojenie i budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów –Dworzysko. Kluczowa dla rozwoju Podkarpacia inwestycja powstała z potrzeby utworzenia miejsca skupiającego przedsiębiorstwa działające w branżach innowacyjnych oraz oferujące zaawansowane technologicznie produkty lub usługi. Utworzenie Parku było elementem strategii mającej na celu wytworzenie przestrzeni, gdzie skupiają się działania inicjatyw lokalnych i regionalnych. Wartość inwestycji: 78 mln zł (w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 53,2 min zł, wkład własny powiatu – 21,4 mln zł).
 • Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna 
  Przebudowa drogi krajowej nr 28 objęła cały odcinek drogi krajowej 28 przebiegający w granicach miasta Krosna w pięciu etapach. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa kierowców 
  i pieszych oraz zwiększenie: płynności ruchu drogowego w granicach miasta, atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno-turystycznej miasta, poprawa warunków działalność istniejących podmiotów gospodarczych, estetyki krajobrazu i wizerunku regionu. Wartość inwestycji: 150, 7 mln zł (w tym dofinansowanie unijne 111,8 mln zł, wkład własny gminy 38,8 mln zł).
 • Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin 
  Zakład przetwarza około 60 tys. ton odpadów komunalnych wytworzonych przez 240 tys. mieszkańców regionu. Rozbudowa zakładu pozwala osiągnąć wszystkie standardy narzucone przez Unię Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, w dłuższej perspektywie pozwoli na znaczne zwiększenie odzysku surowcowego, odzysku energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszeni ilości odpadów kierowanych na składowisko. Powstały zakład zagospodarowania odpadów został tak zaprojektowany, by w przyszłości zwiększać jego możliwości produkcyjne, a tym samym być w stanie obsłużyć jeszcze większą liczbę gmin i mieszkańców. Wartość inwestycji: 147, 7 mln zł (w tym unijne dofinansowanie – 83,8 mln zł oraz wkład własny spółki i gmin objętych porozumieniem).
 • Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk 
  Przedmiotem inwestycji było opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie modernizacji czterech ujęć wody oraz czterech stacji uzdatniania wody. Realizacja inwestycji obejmowała również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do projektu wybrano miejscowości w których stale 
  i systematycznie rośnie liczba mieszkańców. Wartość inwestycji: 48,6 mln zł (w tym dofinansowanie 39, 2 mln zł, wkład własny gminy 9,4 mln zł).
 • Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie 
  Stworzono nową przestrzeń miejską w reprezentacyjnej części Sopotu. W ramach projektu zrealizowano kompleks budynków obejmujących nowy dworzec PKP, powierzchnie handlowo-usługowe, biurowe oraz hotel. Ponadto w ramach projektu zbudowano parking podziemny 
  i naziemny oraz dokonano modernizacji układu komunikacyjnego, tworząc z terenów przydworcowych integracyjny węzeł komunikacyjny. Inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczy zagospodarowania terenów obejmujących obszar ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych. Wartość inwestycji: 113,76 mln zł (w tym unijne dofinansowanie w ramach programu Jessica 42 mln, wkład miasta 3,1 mln, oraz komercyjny kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez stronę prywatną).
 • Stacja tankowania gazem ziemnym w Śremie 
  To pierwsza w Polsce i Europie Środkowej otwarta stacja LNG/CNG dla tankowania pojazdów osobowych i ciężarowych. Nowatorskie rozwiązanie pozwala na szybkie napełnianie gazu ziemnego miejscowej flocie aut komunalnych, a także przez klientów zewnętrznych. Tankowanie w Śremie skroplonego gazu ziemnego umożliwia też europejskie przewozy tranzytowe na osi zachód-wschód. Wartość inwestycji: 3 mln zł.
 • Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne” w Tarnowie 
  Inwestycja polegała na zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji przemysłowej na funkcje usługowo-produkcyjno-przemysłowe dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości. Istotną kwestię stanowią walory estetyczne Inkubatora Przedsiębiorczości, który został zlokalizowany w budynku narzędziowni byłych Zakładów Mechanicznych „Tarnów” z zachowaniem jego industrialnej funkcji, ale o nowoczesnych standardach wykończenia. To pierwszy taki projekt w Tarnowie, w którym po preferencyjnych cenach będą dostępne powierzchnie dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Wartość inwestycji: 21,5 mln zł (w tym dotacja z RPO 8,4 mln zł, 13,1 wkład własny gminy).
 • Rewitalizacja dworca PKP Toruń Główny 
  Dworzec Toruń Główny przeszedł gruntowny remont i przebudowę, dzięki którym stał się nowoczesny i bardziej funkcjonalny, przy zachowaniu historycznego wyglądu i stylowych wnętrz. Główna stacja kolejowa Torunia stała się wizytówką miasta. W ramach rewitalizacji miasto odnowiło budynki i perony dworcowe. Powstały azyle dla pasażerów, ruchome schody, windy i hostel. 
  W budynku głównym działać będzie restauracja. Jest też kawiarnia, salonik prasowy, księgarnia 
  i drobne punkty gastronomiczno-handlowe. Na podróżnych czekają nowe poczekalnie, toalety oraz parking. Na terenie dworca można korzystać z wi-fi. Wartość inwestycji: 50 mln zł (w tym środki unijne 29 mln zł).
 • Budowa II linii warszawskiego metra 
  Budowa centralnego odcinka II linii metra była największą inwestycją samorządową w kraju. Długość trasy to ponad 6 km, na odcinku powstało siedem stacji. W związku z inwestycją przeobrażeniom uległy także tereny na powierzchni oraz ulice, poprawiła się również jakość przestrzeni publicznej. 
  W efekcie długofalowym budowa II linii metra skutkować ma poprawą komfortu podróżowania środkami komunikacji publicznej, a poprzez to zmniejszeniem natężenia ruchu samochodowego w centrum Warszawy. W pierwszym roku użytkowania z centralnego odcinka II linii metra skorzystało ponad 35 milionów pasażerów. Wartość inwestycji: 5,97 mld zł (w tym dofinansowanie UE - ponad 3,6 mld zł).
 • Budowa Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim 
  Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” jest największą atrakcją Wodzisławia Śląskiego, całego powiatu wodzisławskiego oraz jego okolic. Park został ulokowany w ścisłym centrum miasta, pomiędzy trzema największymi wodzisławskimi osiedlami, zamieszkiwanymi łącznie przez około 10 tysięcy osób. Teren ok 24 ha, na którym znajduje się atrakcja, wcześniej składał się 
  z nieuporządkowanej roślinności, bez niemal żadnego zaplecza pozwalającego na uznanie go za obszar reprezentatywny. Wartość inwestycji: 27,8 mln zł (w tym dofinasowanie unijne z RPO ponad 20 mln oraz wkład własny miasta).
 • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy 
  Zakład znajduje się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, na obrzeżach miasta, z dala od zabudowań mieszkalnych. Jest instalacją nowoczesną, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczną dla ludzi i środowiska, odzyskującą energię cieplną i elektryczną. W zakładzie utylizowane są zmieszane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Wartość inwestycji: 522,8 mln zł (w tym unijne dofinansowanie 255,7 mln zł)
 • Przebudowa opery i modernizacje na Zamku w Szczecinie 
  Siedziba szczecińskiej opery w Zamku Książąt Pomorskich to niezwykły projekt architektoniczny 
  i wielkie realizacyjne wyzwanie. W zabytkowych murach powstał jeden z najnowocześniejszych teatrów muzycznych w Europie, który spełnia najwyższe wymagania zarówno jeśli chodzi o realizacje sceniczne i akustykę sal koncertowych oraz wygospodarowanie w pełni funkcjonalnych przestrzeni dla widzów i artystów. Zrealizowana inwestycja pozwoliła na szersze wykorzystanie potencjału Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie jako głównego ośrodka promocji walorów kulturalno–historycznych regionu kreującego powszechne zainteresowanie społeczne kulturą. Wartość łączna poczynionych inwestycji: 103,6 mln zł (w tym: przebudowa Opery na Zamku 76, 4 mln zł – środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego: 32, 8 mln zł, RPO 2007-2014 43,3 mln zł, środki własne instytucji kultury – 291,5 tys. zł, modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – 27, 2 mln zł – środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego: 8,3 mln zł, RPO – 18,8 mln zł, środki własne instytucji kultury – 9,8 tys. zł).
 • Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie – pierwszy w Polsce budynek szkoły w nowoczesnej energooszczędnej technologii STEICO 
  Obiekt, w nowoczesnej, certyfikowanej energooszczędnej technologii, bazującej na produktach drewnopochodnych został zrealizowany, od fundamentów do wykończenia pod klucz, zaledwie 
  w 16 tygodni. Wiele z atutów wykorzystanej technologii, takich jak szybkość budowy, ciekawy design, aspekty zdrowotne, a przede wszystkim późniejsze niskie koszty eksploatacji i zużycia mediów, można wprost przeliczyć na efekt finansowy. Technologia STEICO została opracowana w standardzie budynków pasywnych, bazując na naturalnych i odnawialnych surowcach, które w procesach przetworzenia w polskich fabrykach zyskują niezwykłe parametry izolacji cieplnej. Wartość inwestycji: 2 mln zł.
 • Żłobki modułowe w Gdańsku 
  Cała inwestycja, od adaptacji projektu do odbioru, wykonana została w przeciągu jednego roku. 
  W gdańskich dzielnicach Ujeścisko i Przymorze wybudowano jednokondygnacyjne, modułowe żłobki dla 96 dzieci wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Budynki żłobków wkomponowane są w otaczające je osiedla. Symetryczny podział budynków podyktowany jest funkcjonalnością i ułatwia osobom, które pierwszy raz trafiają do jego wnętrza szybką i bezproblemową orientację 
  w przestrzeni. Wartość inwestycji: ok.8,7 mln zł.
 • Projekt „Energooszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty” 
  Bezpośrednim celem żorskiego projektu było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
  i zanieczyszczeń do powietrza powstających podczas spalania paliw na cele grzewcze i oświetlenia pięciu placówek oświatowych w Mieście Żory. Realizacja tego celu wynikała głównie z racjonalizacji zużycia energii w budynkach, a to z kolei pozwoliło obniżyć koszty ogrzewania i oświetlenia. Ważnym aspektem przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych była estetyka budynków i ich wkomponowanie w okoliczną przestrzeń, którą zazwyczaj stanowią wielopiętrowe bloki mieszkalne. Wartość inwestycji: 9,3 mln zł (w tym dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 3, 8 mln zł).

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!