REKLAMA
Zdjęcie 1 z 4

Kinga Śliwa

Art&Design

W pół­okrą­głej wnę­ce przy kuch­ni mie­ści się nie­wiel­ka ja­dal­nia z okrą­głym szkla­nym sto­łem. Za­rów­no krze­sła, jak i no­gi sto­łu po­sia­da­ją skó­rza­ne wy­koń­cze­nia. Fot. Bartosz Jarosz.


REKLAMA