REKLAMA
Zdjęcie 2 z 3

Anna Mormon

Studio Projektowe ArtDekor

Po­szcze­gól­ne de­ta­le – zło­co­ne pod­sta­wy noc­nych lam­pek, tka­ni­na obi­cio­wa na łóż­ku, pięk­nie kom­po­nu­ją się z ciem­ną bar­wą noc­nych sto­li­ków oraz pod­ło­gi z drew­na mer­bau. Fot. Monika Filipiuk.


REKLAMA