Aleksandra Dobosz, Dominika Kołaczek

Blue Almonds